Galeria

Stare, potężne drzewo, zagrażające bezpieczeństwu Waszego domostwa i spędzające Wam sen z powiek, bez konieczności wycinki, zamienimy w piękną, przyjazną formę starodrzewu. Obniżenie wysokości drzewa o 40% z jednoczesną korekcją peryferycznej partii korony, pozwoli zachować niepowtarzalną aurę i mikroklimat, jakie tworzą stare drzewa, przy pełnej eliminacji zagrożeń.

usługi wysokościowe wycinka drzew metodą alpinistyczną wycinka drzew przycinanie drzew metodą alpinistyczną przycinanie drzew przycinanie drzew przycinanie drzew przycinanie drzew
1 2 3 4 5 6 7 8

Zachęcamy do kontaktu w celu nawiązania współpracy.